Regulamin witryny

Poniższe zasady zostały ujawnione celem wyjaśnienia poszczególnych obowiązków wszystkich członków społeczności LINEA KLUB POLSKA. Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkich, aby zapewnić, iż nasza witryna działa sprawnie i zapewnia zabawę oraz produktywne doświadczenia dla wszystkich członków naszej społeczności i odwiedzających.

 1. Korzystanie z FORUM LINEA KLUB POLSKA jest bezpłatne.

  2. Na forum panuje net etykieta.

  3. Pełny dostęp do forum po uzyskaniu statusu KLUBOWICZ

  4. Status KLUBOWICZ - zostaje nadany automatycznie po napisaniu przez użytkownika 30 postów.

  5. Zabrania się umieszczania na FORUM LINEA KLUB POLSKA reklam oraz jakichkolwiek mechanizmów służących do wyświetlania reklam.

  6. Zabrania się komentowania ogłoszeń sprzedaż/kupno, jedyny kontakt ze sprzedającym jest przez PW

  7. Zabrania się rozpowszechniania na FORUM LINEA KLUB POLSKA treści niezgodnych z prawem polskim oraz treści pornograficznych, obraźliwych i niekulturalnych.

  8. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub odmowy w dowolnym czasie dostępu do całości FORUM LINEA KLUB POLSKA lub jego części użytkownikowi, jeżeli
  narusza on niniejszy regulamin lub działa na szkodę serwisu.

  9. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub usunięcia konta w dowolnym czasie dostępu do całości FORUM LINEA KLUB POLSKA lub jego części, jeżeli narusza ono niniejszy regulamin lub działa na szkodę FORUM LINEA KLUB POLSKA.

  10. Administrator i Moderatorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z FORUM LINEA KLUB POLSKA.

  11. Administrator i Moderatorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści umieszczane na FORUM LINEA KLUB POLSKA

  12. Administrator i Moderatorzy nie udzielają gwarancji nieprzerwanego oraz poprawnego funkcjonowania FORUM LINEA KLUB POLSKA.

  13. Każdy użytkownik powinien mieć uzupełniony profil min. nick, miasto pochodzenia.

  14. Administrator i Moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za modyfikacje pojazdów wykonanych na podstawie informacji z FORUM LINEA KLUB POLSKA Użytkownik robi to na własną odpowiedzialność.

  15. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedzenia użytkowników.

  16. Jeżeli samochód jest oklejony lepkami klubowymi (ramki/logo) właściciel powinien usunąć w/w
  elementy ze sprzedawanego pojazdu.

  17. Prawo do zakupu lepki lub ramki klubowej użytkownik forum nabywa w momencie dołączenia do grupy KLUBOWICZE (30 postów).

  18. Polityka prywatności

  Dane zbierane automatycznie przez silnik forum

  Podczas wizyty na forum www.lineaklubpolska.pl automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Wynika to z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie i informacji zapisywanych w logach systemowych. Dane te mogą być użyte do personalizacji
  zawartości stron internetowych lub w celach technicznych związanych z administracją forum.

  Cookies

  Forum www.lineaklubpolska.pl wykorzystuje cookies (ciasteczka) tylko do nawigacji po serwisie. W cookies przechowujemy aktualną lokalizację użytkownika na forum.
  W przypadku kontaktu z administracją forum oraz ewentualnego przekazania swoich danych np. imię, nazwisko, adres email, itp., będą one wykorzystane wyłącznie w
  celu odpowiedzi na zadane pytania lub w celu wyjaśnienia poruszonego zagadnienia.

  Wykorzystanie danych

  Dane pozostawione na forum www.lineaklubpolska.pl nie będą przekazywane albo odsprzedawane albo w żaden inny dostarczone podmiotom trzecim. Dane mogą być przekazane tylko na żądanie uprawnionych organów sprawiedliwości na podstawie obowiązującego w Polsce prawa.
  Mechanizmy chroniące przed nieuprawnionym dostępem do forum są dostarczone i zapewnione przez usługodawcę hostingu, z którego korzysta forum www.lineaklubpolska.pl
  ADMINISTRACJA FORUM
  #